Adatkezelési tájékoztató


Az aláírásgyűjtő íveken a következő személyes adatok szerepelnek: 

     * családi és utónév

     * személyi azonosító

     * anyja születési családi és utóneve.

Ezek kezeléséhez az aláíró saját kezű aláírásával önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulását adja. Az aláírásgyűjtő íveken található személyes adatok adatkezelője Révai Ildikó, elérhetőségei: dido0684@gmail.com, +36303522545. 

Az adatkezelés célja petíció benyújtása az Igazságügyi Minisztériumnak, Dr. Trócsányi Lászlónak, a Btk. 244. § (1) módosítása ügyében. 

Az adatkezelés időtartama 2017. 04. - 2018. 04.

Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: Igazságügyi Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. 

Az adatkezelés az érintettek az aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-118265/2017. 

Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön az aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény 21. szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.